Home


000
SXCA01 KNHC 180149
TPTPAN
PAN AMERICAN TEMPERATURE AND PRECIPITATION TABLES
NWS NATIONAL HURRICANE CENTER MIAMI FL
700 PM EST FRI NOV 17 2017

WEATHER AT 700 PM EST
HIGHEST AND LOWEST TEMPERATURES FRIDAY
TEMPERATURES IN BOTH FAHRENHEIT AND CELSIUS
PRECIPITATION FOR THE PAST 6, 12 OR 24 HOURS AS INDICATED

CITY WEATHER HIGH LOW PCPN TIME
F/C F/C IN HR

ACAPULCO FAIR 92 33 75 24
BARBADOS FAIR 88 31 81 27
BERMUDA FAIR 77 25 68 20
BOGOTA FAIR 66 19 54 12
CURACAO FAIR 86 30 79 26 TRACE 24
FREEPORT FAIR 79 26 70 21
GUADALAJARA FAIR 83 28 45 7
GUADELOUPE MISSING 88 31 79 26 TRACE 24
HAVANA FAIR 79 26 70 21
KINGSTON FAIR 88 31 76 25
MAZATLAN FAIR 88 31 72 22
MERIDA FAIR 87 31 61 16
MEXICO CITY FAIR 73 23 45 7
MONTEGO BAY FAIR 86 30 72 22
MONTERREY FAIR 82 28 64 18
NASSAU FAIR 85 29 73 23
SAN JUAN PR FAIR 91 33 80 27
ST THOMAS PTCLDY MM MM MM MM
TEGUCIGALPA PTCLDY 77 25 63 17
TRINIDAD FAIR 90 32 77 25
VERACRUZ FAIR 85 29 73 23

$$NNNN

Home